Att få Kraft i en spegel

Enkelbeckasinen i sitt landskap    -    min spegel

(Ibland när det känns besvärligt, är det skönt att spegla sig) * Du vågar spänna strängarna – som blir den sång – längtan erbjuder – pånyttfödelser som skapar Livet * Jag speglar mig – i – ditt tålamod – din målmedvetenhet – din övertygelse – Tack !