Poesi till Livet

Omgärdad av Nuets Skönhet

Omgärdad – landskapsljusfylld – tankevilar Jag i Kilsbergens blå skiftningar – av Nutid och Urtid – närvarande i Allt -Jordens inre och mina andetag – förenas – fysiska mirakler – gränsöverskridande – in i Andligheten – Nuets Skönhet